ГЕНДЕРНІ ПИТАННЯ

20102018

Жінки у
вищому керівництві

Виконавчий
комітет

21%

31%

Ключові Позиціїї

37%*

54%**

Керівники
глобальних
брендів

43%

66%

Заходи по
кар'єрному розвитку для жінок

Посадові
підвищення

61%

69%

Навчання

59%

65%

Іноземні
спеціалісти

34%

46%

В цілому по
колективу

64%

69%


Менеджери

59%

64%

Члени ради
директорів

21%

46%

Гендерні відмінності
в оплаті праці у Франції

2%*

10%

 

2007

7%

 

2009

4%

 

2011

3%

 

2013

3%

 

2015

2%

 

2018

З 2007 року L'Oréal працює з Інститутом Economix, що об'єднує відомі громадські дослідницькі установи (INED, CNRS та Université Paris X), у проведенні щорічного аналізу гендерних розбіжностей в оплаті праці у Франції.
У 2007 році гендернообумовлена розбіжність в оплаті праці становила 10%.

Порівнянна різниця між зарплатою
(чоловіків і жінок) за основними категоріями без урахування структурних показників (вік, стаж, локація, часткова зайнятість або статус), що показує розрив на користь чоловіків :
• Офісні працівники/виробництво та адмінстративний персонал: 0,06%
• Менеджери: 3,6%

СЕРТИФІКАЦІЇ

Кілька років поспіль L’Oréal провадить амбітну політику гендерної рівності. З метою вимірювання та оцінювання різноманітних впроваджуваних заходів, з 2011 р. Група запровадила в половині країн, в яких вона присутня (і де зосереджено 61% всього персоналу), процеси сертифікації за участю таких організацій:

EDGE (Економічні вигоди гендерної рівності,
(Economic Dividend for Gender Equality))

GEEIS (Європейський та міжнародний
стандарт гендерної рівності)

29КРАЇН

 • Австралія
 • Бразилія
 • Канада
 • США
 • Індія
 • Росія
 • Австрія
 • Бельгія
 • Болгарія
 • Хорватія
 • Чеська республіка
 • Естонія
 • Фінляндія
 • Франція
 • Німеччина
 • Угорщина
 • Ірландія
 • Італія
 • Латвія
 • Литва
 • Нідерланди
 • Польща
 • Португалія
 • Румунія
 • Словаччина
 • Словенія
 • Іспанія
 • Швеція
 • Великобританія

ІНВАЛІДНІСТЬ

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ
ПРАЦІВНИКІВ L’ORÉAL З
ІНВАЛІДНІСТЮ*1,177

Зосередьмо увагу на Франції

2010

2018

4.33% 5.15% Кількість працівників, зайнятих напряму
5.44% 6.64% Загальна кількість працівників

НАЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ЕТНІЧНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ

Кількість національностей
в цілому по колективу 158

23 ДОЧІРНІ
КОМПАНІЇ

В 2018 році запровадили низку ініціатив на
підтримку спільнот певного соціального і етнічного походження

ПРОГРАМА "SOLIDARITY SOURCING" ДЛЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

Глобальна програма "SOLIDARITY SOURCING" щодо підтримки інтеграції незахищених соціальних груп

Сприяння розвитку
потенціалу жінок
в економічній діяльності

38,596

Серед бенефіціарів (отримувачів допомоги)
складають жінки

98%
складає ярмарок, де дрібні фермери і збирачі постачають сировину з Африки.

29

проектів
у

14

країнах

141 бенефіціар (отримувач допомоги)
за рахунок бізнесу жінок-підприємців

455 жінок
належать до місцевих громад, які вважаються соціально незахищеними, аби для них стали доступними робочі місця, до яких зазвичай раніше допускалися лише робітники чоловічої статі

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

2,080

ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПРАЦЮЮТЬ У НАШИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

зросли на

+39%

(з 2014 р.)

з яких 468
розташовані у Франції

83

проекти
y

24

країнах

ЗАОХОЧЕННЯ ЛЮДЕЙ

Інвестиції в
розвиток кар'єри

87.3млн євро*

*Збільшення на + 3.4% у порівнянні з 2017 роком.

ФОКУСУЄМОСЬ

Працівники, що пройшли навчання на семінарах “РІЗНОМАНІТТЯ ТА ІНКЛЮЗІЯ”

33 000

Щорічне опитування працівників для надання
зворотного зв'язку та
покращення способів роботи

Опитано 88%
працівників

CHOICE OF THE WEBSITE VERSION

Consult this website in another version :