ДІЛИТИСЯ КРАСОЮ З УСІМА

Ділитися красоюз усіма

Зобов'язанням L'Oréal щодо сталого розвитку є

встановлення зобов'язань, наших конкретних досягнень та цілей на 2020 рік

Програма L'Oréal «Ділитися красою з усіма», яку було започатковано в 2013 році, відповідає нашій давній традиції прийняття на себе відповідальності і націлена на трансформацію Групи з метою позитивного впливу на суспільство і навколишнє середовище.

Програма «Ділитися красою з усіма», яка повністю інтегрована у весь,виробничо-збутовий ланцюжок компанії L'Oréal, встановлює зобов'язання L'Oréal щодо соціально-екологічної відповідальності на 2020 рік, і ґрунтується на 4 основних принципах, таких як: відповідальне впровадження інновацій, відповідальне виробництво, відповідальна життєдіяльність та відповідальний розвиток.

Щорічно компанія L'Oréal надає детальний і прозорий аналіз своєї стратегії та її результатів щодо соціально-екологічної відповідальності, із зазначенням ключових показників ефективності діяльності. Раз на рік збирається група незалежних міжнародних експертів для того,щоб проаналізувати прогрес, критично оцінити будь-які вжиті заходи і внести раціональні пропозиції.

Результати програми
стійкого розвитку в 2018 році

Зобов’язання та цілі

Інновації

Відповідальне впровадження інновацій

100% нашої продукції матиме поліпшений екологічний і соціальний профіль.

Кожного разу, створюючи або вдосконалюючи продукт, ми будемо покращувати його екологічні або соціальні характеристики хоча б по одному з наступних параметрів:

Нова формула зменшує вплив на навколишнє середовище

У новій формулі використовується відновлювальна сировина,
що видобувається відповідальним
шляхом або є продуктом екологічно безпечної хімії

Нова упаковка має вдосконалені екологічні характеристики

Новий продукт має позитивний соціальний вплив

Виробництво

Відповідальне виробництво

До 2020 року ми знизимо екологічний слід вніслідок діяльності
заводів та розподільчих центрів на 60% в порівнянні з вихідними показниками 2005 року, несучи при цьому красу одному
мільярду нових споживачів. Наші цілі на 2020 рік:

Ми знизимо викиди CO2 вніслідок діяльності заводів та розподільчих центрів на 60% в абсолютній величині в порівнянні з початковими показниками 2005 року

Ми знизимо викиди CO2 від перевезень на 20% за одиницю продукції в порівнянні з вихідними показниками 2011 року

Ми знизимо споживання води на 60% за одиницю готової продукції в порівнянні з показниками 2005 року

Ми знизимо кількість відходів на 60% за одиницю готової продукції в порівнянні з показниками 2005 року

Кількість відходів, що відправлятимуться в центри сбору сміття, дорівнюватиме нулю

Життєдіяльність

Відповідальна життєдіяльність

Ми прагнемо надати споживачеві право здійснювати вибір на користь соціально та екологічно відповідального споживання

Для досягнення цієї мети, ми реалізуємо ряд проектів:

Ми використовуватимемо інструмент для оцінки екологічного та розподільчих профілю 100% нашої нової продукції

Всі бренди надаватимуть цю інформацію споживачам, що дозволить споживачам робити вибір на користь соціально-екологічно відповідального споживання

Всі бренди L'Oréal визначатимуть зони найбільшого впливу на навколишнє середовище і суспільство, та будуть прагнути покращити свої показники

Кожен бренд звітуватиме про результати своєї роботи і підвищуватиме серед споживачів обізнаність про вибір на користь соціально-екологічно відповідального споживання

Наші споживачі зможуть впливати на наші дії, спрямовані на соціально-екологічно відповідальний розвиток за допомогою споживчої панелі

Розвиток

Відповідальний розвиток

Із суспільством
До 2020 року ми надамо можливість більш
ніж 100 000 особам з соціально
вразливих верств населення отримати доступ до працевлаштування завдяки одній із діючих програм:

Солідарного вибору постачальників

Всебічної дистрибуції

Професійного навчання у сфері краси

Кураторства і програми навчання

Працевлаштування людей з інвалідністю

Із постачальниками
До 2020 року 100% наших стратегічних постачальників братимуть
участь в нашій програмі соціально-екологічно відповідальних постачальників:

Всі наші стратегічні постачальники будуть оцінені і відібрані на підставі екологічних і соціальних показників

З нашою допомогою, всі наші стратегічні постачальники зможуть самостійно оцінити рівень показників своєї соціально-економічної відповідальності

У всіх наших постачальників буде доступ до наших навчальних інструментів для поліпшення їхньої політики соціально-економічної відповідальності

20% наших стратегічних постачальників будуть включені в нашу програму Солідарного вибору постачальників

Зі співробітниками
До 2020 року всі співробітники L'Oréal, незалежно від того,співробітниками якого філіалу вони є, матимуть доступ до:

Медичного обслуговування на рівні передової практики країни, в якій вони перебувають

Фінансового захисту, на випадок непередбачуваних життєвих подій, як наприклад, непрацездатність або постійна втрата працездатності

Щонайменше до однієї з програм навчання протягом року